Operasyon Yönetim Süreci | Universal Handlers

KİRALAMA

OPERASYON YÖNETİM SÜRECİ

Universal Handlers Hareket Planı

Operasyon Öncesi Keşif:

 • Fizibilite raporu hazırlanır.
 • Eğitim ve benzeri eksiklikler tespit edilir.
 • Risk analizi gerçekleştirilir.
 • Mevcut tesisin zemin durumu, çalışma saatleri, kullanılan yakıt miktarı gibi bilgiler saptanır.
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı koşulları analiz edilerek ihtiyaç duyulabilecek materyaller tespit edilir.
 • Müşterinin taşıma kapasitelerine uygun makina ve ekipmanlar belirlenir.
 • Mevcut depolama sistemi incelenir (Raf aralıkları, maksimum yükseklikler vb.)
 • Checklist yapılır (Mevcut operatör sistemi ve forkliftler incelenir)

Operasyon Aşaması

 • Sözleşme taraflarca kontrol edilir ve imzalanır.
 • Leasing yöntemiyle anlaşma sağlanmışsa karşılıklı olarak evraklar tamamlanır.
 • Operatör temin edilir ve başlangıç eğitimleri verilir.
 • Sözleşmede taahhüt edilen tüm şartlar tamamlanır.
 • 20 forklift’in üzerindeki operasyonlarda, yedek makina ve teknisyen temin edilir.
 • Devir teslim tutanakları ile operasyon sorumluluğu başlatılır.

Operasyon Sonrası

 • Proje’deki Master kişi ile oryantasyon çalışması yapılır ve Proje bilgileri aktarılır.
 • Universal Handlers dokümanları Proje‘ye teslim edilir. (Talimatlar-Prosedürler-Genel Dokümanlar)
 • Raporlama ile ilgili hazırlıklar tamamlanır.
 • Eğitim verilir; operatörlerin çalışma sistemi yürürlüğe konur; time-table hazırlanır.
 • Makina adedi arttıkça uygun görülen bir alanda servis bölgesi yaratılır.
 • Dosyalama, denetim ve takibin standardizasyonu sağlanır.
 • Sürekli teknisyen bulundurulur ve devamlı eğitim sunulur.
 • Faturalama gerçekleştirilir.